صفحه و حلقه سارجنت و گرین لیف

تحویل از راه دور
تمامی گاوصندوق ها در نزدیک ترین نقطه به درب ورودی یا ورودی شما تحویل داده می شود. اگر تحویل شما دارای شرایط خاصی است، لطفاً قبل از موعد با ما تماس بگیرید.
صفحه ها و حلقه های سارجنت و گرین لیف کیفیت و دقت بالایی را برای استفاده در داخل و خارج از گاوصندوق ارائه می دهند.
  • • کیفیت بالا، ساخت و ساز دقیق
  • • حرکت صاف و دوام ماندگار