درب خرک تجاری

درب خزانه با درجه امنیت بالا. برای استفاده تجاری و مسکونی موجود است. همه درهای طاق دارای یک قفل فرار

درب طاق مسکونی

برای محافظت از خانواده خود یک اتاق خزانه در سطح بانک بسازید، با یک درب صندوق خانه که مستقیماً در