قفل ترکیبی الکترونیکی پایه LA GARD

تحویل از راه دور
تمامی گاوصندوق ها در نزدیک ترین نقطه به درب ورودی یا ورودی شما تحویل داده می شود. اگر تحویل شما دارای شرایط خاصی است، لطفاً قبل از موعد با ما تماس بگیرید.
قفل های صفحه کلید الکترونیکی La Gard Basic II قفل های صندوق نصب شده خارجی هستند که محافظت و ویژگی های باورنکردنی را ارائه می دهند.
  • دارای گواهینامه UL نوع 1
  • کد مدیر و کد کاربری
  • 3 سعی کنید پنالتی را قفل کنید
  • سیگنال باتری کم
  • موجود در ساتن و کروم