کمد فایل مقاوم در برابر آتش

کمدهای فایلینگ با امتیاز UL از INKAS® برای حفاظت از اسناد مهم، سی‌دی‌ها و سایر رسانه‌های دیجیتالی عالی هستند. این