نمایشگاه کلگری

گاوصندوق INKAS® اینجاست تا به سؤالات شما پاسخ دهد و به شما کمک کند گاوصندوقی با امنیت بالا که برای شما مناسب است انتخاب کنید.

بهعنوان یک شرکت مستقیم تولیدکننده با انبارهایی در سرتاسر آمریکای شمالی، ما مفتخریم که گاوصندوقهای سنگین و درجه یک بانکی را ارائه می‌کنیم که برای نیازهای شما مناسب هستند. ا به راحتی مستقیماً درب منزل شما ارسال می کنیم و تحویل در کنار خیابان ارائه می دهیم. ما همچنین میتوانیم شما را با نصابها و قفلسازان محلی در هر نقطهای از سواحل غربی مرتبط کنیم.

نمایشگاه INKAS® Safe Manufacturing در کلگری، آلبرتا قرار دارد تا خدمات بهتری به شما ارائه دهد. بکه لجستیک ما با داشتن یک موقعیت مرکزی مناسب برای مشتریان غربی کانادا و غرب ایالات متحده، تضمین می کند که گاوصندوق و قطعات خود را سریعتر دریافت کنید!

دسترسی به موقعیت مکانی ما از بزرگراههای اصلی آلبرتا و BC و همچنین فرودگاه آسان است و بسیاری از شهرها در 30 دقیقه رانندگی قرار دارند – مانند Strathmore، Airdrie، Chestermere، Cochcrane ، و Okotoks ساعت رانندگی از ادمونتون فاصله داریم.

می‌توانید ترتیبی دهید که از گاوصندوق‌های با امنیت بالا دیدن کنید، اما لطفاً توجه داشته باشید که دسترسی فقط با قرار قبلی، از دوشنبه تا جمعه، بین ساعت 10 صبح تا 4 بعد از ظهر امکانپذیر است.

بیا حرف بزنیم!

یک متخصص گاوصندوق خوشحال می شود به شما کمک کند

ساعت ها

دوشنبه – جمعه: 10:00 صبح تا 4:00 بعد از ظهر

شنبه – یکشنبه: بسته

لطفا توجه داشته باشید: در حالی که نمایشگاه ما برای عموم باز است، دسترسی به این مرکز تنها با قرار قبلی از قبل تعیین شده امکان پذیر است.

محل

3536 – 46 Avenue SE, Calgary
Alberta, Canada
T2B 3J2

Hear What Our Customers Have to Say

کشف کنید که چرا مشتریان ما محصولات و خدمات ما را دوست دارند!

The experience with the Inkas team was excellent. They found me what I needed and delivered it with exceeding my expectations. My insurance was even willing to increase the max value of the contents based on the quality of the safe. Thank you to Bruno for helping me with their products.
Leonard Isayev
I am truly amazed at the exceptional quality of INKAS Safes! From the moment I received it, I could tell that it was built with precision and care. The robust build and advanced security features offer a level of protection that gives me immense peace of mind. I can rest easy knowing that my most valuable possessions are safeguarded. The customer service experience was also outstanding, with the INKAS team guiding me through the selection process and ensuring I made the right choice. Highly recommended for anyone seeking a reliable and top-tier safe!
Ethan Lawson
INKAS has truly delivered a game-changer in the world of safes. This safe is an epitome of strength and style, offering unparalleled security without compromising on aesthetics. The solid build instills confidence that my valuables are protected from any potential threats. The sophisticated locking system adds an extra layer of assurance, and I appreciate the attention to detail in its design. My experience with Inkas Safes has been nothing short of exceptional. Their knowledgeable team patiently walked me through the features and options, guiding me to select the perfect safe for my needs. If you value security and elegance, INAKS is the way to go!
Alejandro Morales
If security is your priority, look no further! The durability and advanced locking system of this safe make it the ideal choice for safeguarding valuables. I'm beyond satisfied with my purchase!
Ava Mitchell
I can't express enough how impressed I am with the safe I purchased from INKAS. The moment it arrived, I was struck by its elegance and how seamlessly it blends with my home décor. Beyond its stunning appearance, the safe's performance is outstanding. I am reassured by the strong build quality and advanced locking system that my valuable items are in safe hands. The customer service I received from INKAS was equally exceptional. They took the time to understand my requirements and recommended the ideal safe for my needs. I'm thrilled with my purchase and will undoubtedly be returning to INKAS for any future security needs. An absolute top-tier choice!
Jessica Martinez