قفل گاوصندوق La Gard Safeguard 3600

تحویل از راه دور
تمامی گاوصندوق ها در نزدیک ترین نقطه به درب ورودی یا ورودی شما تحویل داده می شود. اگر تحویل شما دارای شرایط خاصی است، لطفاً قبل از موعد با ما تماس بگیرید.
قفل های صفحه کلید الکترونیکی La Gard Safeguard 3600 قفل های صندوق خارجی هستند که محافظت و ویژگی های باورنکردنی را ارائه می دهند.
  • دارای گواهینامه UL نوع 1
  • کد مدیر و حداکثر 8 کد کاربری
  • 3 سعی کنید پنالتی را قفل کنید
  • حضانت دوگانه
  • تاخیر زمانی (لغو در حالت مدیر)
  • سیگنال باتری کم
  • موجود در ساتن، کروم و کروم