صندوق با امنیت بالا UL-TL30x6

گاوصندوق TL30x6 نهایت حفاظت را برای امنیت خانه ارائه می دهد. این گاوصندوق در برابر بیشتر انواع حملات سرقت مانند