سپرده گذاری تجاری

این گاوصندوق دارای گواهینامه UL دارای یک محفظه جلویی برای سپرده های نقدی است. این گاوصندوق مجهز به بسیاری از

سپرده نقدی روتاری قیف

گاوصندوق های INKAS قیف چرخشی برای سپرده گذاری نقدی عالی هستند. این گاوصندوقها به بسیاری از ویژگیهای امنیتی از جمله